Досие №343 на процедура "„Избор на изпълнител за обществен превоз на пътници по републиканска, областна и общинска транспортна схема от квотата на Община Поморие, съгласно утвърдени маршрутни разписания по обособени позиции“"
Обявление за поръчка
Открита процедура: досие
Ивайло Денев / 28.12.2017 10:54

Обявление за поръчка

Електронни документи:

Обявление за поръчка.pdf [880,69 KБ | PDF]
Решение за откриване на процедура
Открита процедура: досие
Ивайло Денев / 28.12.2017 10:53

Решение за откриване на процедура

Намерени са 3 записа