municipalityLogo ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Плащане на местни данъци и ТБО
ЕГН / БУЛСТАТ / ЛНЧ
ПИН, издаден от общината


  • Забележка
  • Електронната справка за местни данъци и такси можете да ползвате след попълване на всички полета.
  • ПИН-код можете да получите от Дирекция "Приходи, местни данъци и туризъм" в центъра за административно обслужване на ул.Солна №5 срещу представен документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно.
  • В справката се визуализират всички задължения за въведен ЕГН / ЕИК / ЛНЧ.
  • При три опита да бъде направена справка с невярно въведени данни, системата временно блокира възможността за достъп. За да направите следваща справка излезте от страницата и опитайте отново по-късно.
Информация