Oтваряне на системата за тестова регистрация на 11.05.2022г.

03.05.2022

« Към всички новини

Уважаеми родители,

Системата за електронен прием в първи клас през учебната 2022/2023 година в град Поморие ще бъде тестово отворена на 11.05.2022г. от 10:00 ч. и ще продължи до 16 май 2022г. В този период, родителите имат възможност пробно да регистрират и редактират заявления за прием.

Същинската регистрация на първокласници ще започне на 18 май и ще продължи до 30 май 2022г. Преди да се пристъпи към подаването на заявление (регистрация),  препоръчваме подробно да се разгледа информацията за работа със системата, в какви срокове се провежда записването и класирането, както и критериите за класиране и необходимите документи.

С последните промени в НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование към водещия критерии, близост до учебното заведение по постоянен или настоящ адрес, е добавена възможността в първа група автоматично да влизат деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище.

В тази връзка при регистрация на заявлението в електронната система за прием, ако детето има брат/сестра до 12-годишна възраст, които са ученици в същото училище, независимо от адреса избирате първа група отседналост – постоянен/настоящ адрес в района на училището, непроменян в последните 3 години.

Датата на първото класиране е 1 юни 2022г., когато ще бъдат обявени резултатите и след която ще започне записването на децата в училището, в което са приети.

Родителите, които не са обезпечени с интернет достъп, могат да подадат заявление на място в училището по първо желание. В тези случаи данните се качват в системата от учебното заведение. Предимствата на онлайн подаването са във възможността за нанасяне на промени, спестяване на време и по-лесното проследяване на резултатите.

За допълнителни въпроси:    тел. 0596 26344 – Виолета Колева, главен експерт „Образование” в Община Поморие