ОБЩИНА ПОМОРИЕ
Електронни Административни Услуги

Нерегистриран потребител
Начало
СПИСЪК С ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Гражданска регистрация и актосъставяне

Издаване на акт за раждане - дубликат ОБА1-1
Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1
Услугата се заплаща.
Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат ОБА1-21
Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал. 1, т. 20 във връзка с чл. 40, ал. 1
Услугата се заплаща.
Издаване на удостоверение за родствени връзки ОБА1-4
Закон за гражданската регистрация - чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т.1
Услугата се заплаща.
Издаване на удостоверение за семейно положениe ОБА1-3
Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1 и чл. 106
Услугата се заплаща.
Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за втори и следващ път ОБА1-23
Закон за гражданската регистрация - чл.88, ал.1, т. 3 във връзка с чл. 40 ал. 1
Услугата се заплаща.

Устройство на територията

Издаване на разрешение за извозване на земни маси
Закон за управление на отпадъците - чл. 22, ал. 1
Услугата се заплаща.
Издаване на удостоверение за попълване на кадастрален план 10-УТ
Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 52, ал. 4, ал.5
Услугата се заплаща.
Предоставяне на геодезически данни по кадастрални и регулационни планове 11-УТ
Закон за кадастъра и имотния регистър – чл. 57, чл. 58
Услугата се заплаща.
Издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства 12-УТ
Закон за устройство на територията - чл.148, във връзка с чл. 72, ал. 1
Услугата се заплаща.
Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строеж 15-УТ
Закон за устройство на територията - чл. 181
Услугата се заплаща.

Добре дошли в електронния портал за административни услуги на ОБЩИНА ПОМОРИЕ!

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ АКАУНТ

За да подадете електронно заявление за административна услуга е необходимо да се регистрирате. Това става чрез натискане на бутона Регистрирай се. Ще се визуализира формуляр, в който трябва да попълните данни за вашата регистрация: потребителско име, контактен е-mail адрес, парола, код за проверка и данни за физическото или юридическото лице, което ще се регистрира в системата.

Когато попълните данните, натиснете бутона "Регистрирай потребителя". Ще получите е-mail с линк, чрез който да активирате своя акаунт с паролата посочена от Вас при регистрацията. По този начин установяваме автентичността на посочения от Вас контактен e-mail адрес. Администратор по сигурността в Общината ще прегледа Вашите данни и ще получите е-mail съобщение когато това се случи. След одобрението ще може да влизате в системата с посочените от Вас потребителско име и парола.

РЕГИСТРАЦИЯ НА УЕП

Повечето електронни услуги изискват подписване с универсален електронен подпис (УЕП), наричан по-накратко цифров подпис. За да може да подпишете дадено заявление за електронна услуга с Вашия цифров подпис, той трябва да се регистрира в системата и да се приеме от администратор по сигурността в Общината. Регистрацията става от менюто Моят профил в таб "Цифров подпис". Трябва да стартирате приложението за подписване, което можете да изтеглите оттук. Натиснете бутона "Регистрирай УЕП" от уеб интерфейса. Ще се визуализира списъка с валидни сертификати инсталирани на локалния компютър. Изберете този, с който искате да подписвате. Той автоматично ще се импортира като чакащ за одобрение от администратор по сигурността. Когато той го прегледа и одобри, ще получите e-mail съобщение и ще можете да подписвате електронни документи с него.

ПОДПИСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ЗАЯВЛЕНИЯ

За да подпишете електронно заявление за административна услуга Ви е необходим универсален електронен подпис (УЕП). Той трябва да се регистрира към потребителският Ви акаунт и да се одобри от администратор по сигурността в Общината. Повече информация за регистрацията на УЕП ще намерите в секцията "Как да се регистрирам". За регистрацията и подписването е необходимо да използвате локално приложение, което да достъпи физически Вашия УЕП и използва ключа му:

Когато подавате електронно заявление за услуга, която изисква цифров подпис, натискайки бутона "Запиши" системата ще ви попита дали искате да подпишете заявлението сега или по-късно. Ако искате да подпишете сега, натиснете бутона "Подпиши". Ако искате да подпишете по-късно, трябва да отидете в меню Моите документи и оттам да изберете съответния документ в състояние "Чака подпис" и да натиснете бутона "Подпиши". И в двата случая трябва да стартирате приложението за подписване (изтегля се от горния линк) с административни права. Когато стартирате приложението ще видите подобно съобщение:

Ще се изведе диалогов прозорец с наличните валидни сертификати, с които можете да подпишете. Изберете този, с който искате да подпишете като го натиснете с левия бутон на мишката:

В следния абзац е демонстрирана една последователност от действия, която се извършва за подписване със сертификат на БОРИКА БАНКСЕРВИЗ. При други издатели екраните могат да бъдат различни. След натискането на бутона "Подпиши" и избора на сертификат, ще бъдете подканени да вкарате носителя (USB устройство или смарт карта):

След като го вкарате, изчакайте кратко време от порядъка на няколко секунди за да се инициализира:

След като натиснете "ОК" ще бъдете подканени да си въведете PIN кода:

Когато въведете и потвърдите PIN кода си, документът ще бъде подписан:

След като подпишете заявлението може да изключите приложението за подписване като натиснете иконката му с десен бутон и изберете "Затвори".

ПРОБЛЕМИ ПРИ ПОДПИСВАНЕ

Ако при стартиране на приложението за подписване получите следното съобщение, то най-вероятно причината е, че не сте го стартирали с административни права:

Ако при натискане на бутона "Подпиши" вместо списък с инсталираните сертификати получите следното съобщение, то най-вероятно причината е, че не сте стартирали приложението за подписване или сте го стартирали без административни права:

Ако след избор на сертификат за подпис получите следното съобщение, то най-вероятно причината е, че не сте вкарали носителя или не сте въвели PIN кода:

Таксите за електронни административни услуги можете да заплатите по следните начини:

ЧРЕЗ БАНКОВА КАРТА

Можете да заплатите онлайн чрез дебитна или кредитна карта, съвместима с разплащателната система БОРИКА. За да заплатите, отидете в меню Моите документи, и натиснете бутона "Плати с банкова карта" на реда на съответно заявление за електронна административна услуга. Заявлението трябва да е прегледано предварително от служител на Общината и да е в състояние чака плащане. Ще бъдете пренасочени към системата за електронни разплащания на БОРИКА, където ще попълните данните за своята банкова карта. След изпълнението на транзакцията ще бъдете върнати обратно в списъка с документи.

НА КАСА

На каса в информационния център, находящ се на адрес гр.Поморие ул.”Солна” № 5 можете да заплатите сумата на таксата в брой. Задължително представете номера на заявлението на касовия служител.

БАНКОВ ПРЕВОД

Можете да наредите банков превод със сумата на таксата за съответната електронна административна услуга. Използвайте следната банкова сметка:

        „УниКредит Булбанк” АД
        IBAN: BG86 UNCR 7000 8422 5508 14
        BIC код: UNCRBGSF
      
Задължително трябва да укажете номера на заявлението, за което се отнася платежното нареждане.