РЕГИСТЪР СДРУЖЕНИЯ ПО ЗУЕС
Рег № Наименование Адрес Предмет на дейност Срок % ЕС Членове на УС (имена, адрес, електронна поща) Начин на представителство
44 Община Поморие гр.Поморие кв."Свобода" бл.13 вх.А, вх.Б, вх.В Община Поморие гр.Поморие кв."Свобода" бл.13 вх.А усвояване на средства с цел ремонт с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост 82,75
Председател: Даниела Ангелова Димитрова
председател
43 Община Поморие гр.Поморие кв."Свобода" бл.19 вх.А,вх.Б Община Поморие гр.Поморие кв."Свобода" бл.19 вх.А,вх.Б усвояване на средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост 86,11
Председател: Тотка Генова Колева
управител
42 община Поморие, гр.Поморие, кв."Свобода", бл.20, вх.А,вх,Б,вх.В община Поморие, гр.Поморие, кв."Свобода", бл.20 усвояване на средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост 84,60
Председател: Катя Стоянова Колева
управител
41 гр.Каблешково, ул."Йордан Йовков" №2 Нов дом гр.Каблешково, ул."Йордан Йовков" №2 Усвояване на средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост 100,00
Председател: Таня Иванова Милева
управител
40 Община Поморие, гр.Поморие, кв.Свобода, бл.14 Община Поморие, гр.Поморие, кв.Свобода, бл.14 Усвояване на средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на 73,00
Председател: Иван Дончев Демирев
управител
39 гр.Поморие, кв.Свобода бл.8 гр.Поморие, кв.Свобода бл.8 усвояване на средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост 70,82
Председател: Даниела Николова Янкова
управител
38 гр.Поморие, ул."Морска" №24 гр.Поморие, ул."Морска" №24 усвояване на средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост 100,00
Председател: Елена Кръстева Карамфилова
управител
37 гр.Поморие , ул."Морска" №22 гр.Поморие , ул."Морска" №22 усвояване на средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост 77,78
Председател: Николай Георгиев Янакиев
управител
36 гр.Поморие, ул."Морска" №20 гр.Поморие, ул."Морска" №20 усвояване на средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост 100,00
Председател: Станчо Йовков Станев
управител
35 общ.Поморие, гр.Поморие, ул."Морска" №50 Зефир гр.Поморие, ул."Морска" №50 усвояване на средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост 84,12
Председател: Жечка Янева Илиева
управител
34 общ.Поморие, гр.Поморие, ул."Манастирска №14 и 16, вх.А,Б - Глобус 2 гр.Поморие, ул."Манастирска №14 и 16, вх.А,Б усвояване на средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост 99,21
Председател: Христо Василев Христов
управител
33 общ.Поморие, гр.Поморие, ул."Княз Борис I" №30 -Чайка общ.Поморие, гр.Поморие, ул."Княз Борис I" №30 усвояване на средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост 89,39
Председател: Валентин Илиев Ралев
управител
31 гр.Поморие, общ.Поморие, кв."Свобода" бл.6 - Михаела 6 гр.Поморие, общ.Поморие, кв."Свобода" бл.6 усвояване на средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост 100,00
Председател: Венелина Михова Параскова
управител
32 гр.Поморие, общ.Поморие, бул."Яворов" №40 гр.Поморие, общ.Поморие, бул."Яворов" №40 усвояване на средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост 91,13
Председател: Николай Тошков Балъкчиев
управител
30 гр.Поморие,общ.Поморие, кв."Свобода" бл.5 гр.Поморие,общ.Поморие, кв."Свобода" бл.5 усвояване на средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост 94,12
Председател: Щелияна Христова Станева
управителен съвет
29 гр.Поморие, ул."Панайот Волов" №36 Глобус 1 гр.Поморие, ул."Панайот Волов" №36 усвояване на средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост 76,71
Председател: Христо Стоянов Едрев
управител
28 гр.Поморие, кв."Свобода" бл.3 гр.Поморие, кв."Свобода" бл.3 усвояване на средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост 100,00
Председател: Петър Хараламбов Стоянов
управител
27 общ.Поморие, гр.Поморие, ул."Яворов" №70 гр.Поморие, ул."Яворов" №70 усвояване на средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост 100,00
Председател: Григор Кръстев Неделков
управител
26 общ.Поморие, гр.Поморие, ул."Солна" бл.13 гр.Поморие, ул."Солна" бл.13 усвояване на средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост 100,00
Председател: Емил Георгиев Божинов
управител
25 общ.Поморие, гр.Поморие, кв."Свобода" бл.27 гр.Поморие, кв."Свобода" бл.27 усвояване на средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост 100,00
Председател: Валентин Панайотов Диомов
управител
123Филтър → всички записи | Намерени са 44 записа