РЕГИСТЪР СДРУЖЕНИЯ ПО ЗУЕС
Рег № Наименование Адрес Предмет на дейност Срок % ЕС Членове на УС (имена, адрес, електронна поща) Начин на представителство
50 Община Поморие, гр.Поморие, кв.Свобода" бл.27 гр.Поморие, кв.Свобода" бл.27 Усвояване на средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на ЕС 98,25
Председател: Костадинка Панайотова Диомова
управител
49 гр.Поморие, община Поморие, кв."Свобода" бл.10 гр.Поморие, кв."Свобода" бл.10 Усвояване на средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на ЕС 92,53
Председател: Петко Колев Георгиев
управител
48 гр.Поморие, община Поморие,ул."Солна" бл.9 гр.Поморие, "Солна" бл.9 Усвояване на средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на ЕС 84,90
Председател: Калинка Георгиева Ганева
управител
47 Община Поморие, гр.Поморие, ж.к."Свобода" бл.15 гр.Поморие, ж.к."Свобода" бл.15 Усвояване на средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост 88,95
Председател: Денка Димитрова Донева
управител
46 Община Поморие,гр.Поморие,ул."Солна"11 гр.Поморие ул."Солна" №11 Усвояване на средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост 96,31
Председател: Ростислав Симеонов Иванов
управител
52 Община Поморие, гр.Каблешково, ул."Йордан Йовков" №2 - "Нов дом" гр.Каблешково, ул."Йордан Йовков" №2 Усвояване на средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост 99,99
Председател: Десислава Божидарова Петкова
председател
51 Община Поморие,гр.Каблешково,ул."Климент Охридски" №14 гр.Каблешково,ул."Климент Охридски" №14 усвояване на средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост 95,21
Председател: Таня Иванова Ганчева
управител
45 гр.Поморие,община Поморие,кв."Свобода" бл.25 гр.Поморие,община Поморие,кв."Свобода" бл.25 Усвояване на средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост 78,84
Председател: Станка Костадинова Василева
44 Община Поморие гр.Поморие кв."Свобода" бл.13 вх.А, вх.Б, вх.В Община Поморие гр.Поморие кв."Свобода" бл.13 вх.А усвояване на средства с цел ремонт с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост 82,75
Председател: Даниела Ангелова Димитрова
председател
43 Община Поморие гр.Поморие кв."Свобода" бл.19 вх.А,вх.Б Община Поморие гр.Поморие кв."Свобода" бл.19 вх.А,вх.Б усвояване на средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост 86,11
Председател: Тотка Генова Колева
управител
42 община Поморие, гр.Поморие, кв."Свобода", бл.20, вх.А,вх,Б,вх.В община Поморие, гр.Поморие, кв."Свобода", бл.20 усвояване на средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост 84,60
Председател: Катя Стоянова Колева
управител
41 гр.Каблешково, ул."Йордан Йовков" №2 Нов дом гр.Каблешково, ул."Йордан Йовков" №2 Усвояване на средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост 100,00
Председател: Таня Иванова Милева
управител
40 Община Поморие, гр.Поморие, кв.Свобода, бл.14 Община Поморие, гр.Поморие, кв.Свобода, бл.14 Усвояване на средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на 73,00
Председател: Иван Дончев Демирев
управител
39 гр.Поморие, кв.Свобода бл.8 гр.Поморие, кв.Свобода бл.8 усвояване на средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост 70,82
Председател: Даниела Николова Янкова
управител
38 гр.Поморие, ул."Морска" №24 гр.Поморие, ул."Морска" №24 усвояване на средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост 100,00
Председател: Елена Кръстева Карамфилова
управител
37 гр.Поморие , ул."Морска" №22 гр.Поморие , ул."Морска" №22 усвояване на средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост 77,78
Председател: Николай Георгиев Янакиев
управител
36 гр.Поморие, ул."Морска" №20 гр.Поморие, ул."Морска" №20 усвояване на средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост 100,00
Председател: Станчо Йовков Станев
управител
35 общ.Поморие, гр.Поморие, ул."Морска" №50 Зефир гр.Поморие, ул."Морска" №50 усвояване на средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост 84,12
Председател: Жечка Янева Илиева
управител
34 общ.Поморие, гр.Поморие, ул."Манастирска №14 и 16, вх.А,Б - Глобус 2 гр.Поморие, ул."Манастирска №14 и 16, вх.А,Б усвояване на средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост 99,21
Председател: Христо Василев Христов
управител
33 общ.Поморие, гр.Поморие, ул."Княз Борис I" №30 -Чайка общ.Поморие, гр.Поморие, ул."Княз Борис I" №30 усвояване на средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост 89,39
Председател: Валентин Илиев Ралев
управител
123Филтър → всички записи | Намерени са 52 записа