РЕГИСТЪР СДРУЖЕНИЯ ПО ЗУЕС
Рег № Наименование Адрес Предмет на дейност Срок % ЕС Членове на УС (имена, адрес, електронна поща) Начин на представителство
52 Община Поморие, гр. Каблешково, ул."Йордан Йовков" №2 - "Нов дом" Община Поморие, гр. Каблешково, ул." Йордан Йовков" №2 - "Нов дом" Усвояване на средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на ЕС 100,00
Председател: Савина Стоянова Колева
управител
60а Община Поморие, гр. Поморие, ул. "Морска" №26,28,30,32,34 гр. Поморие ул. "Морска" №26 Усвояване на средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост 100,00
Председател: Любомир Петров Бовалиев
58 Община Поморие, гр. Поморие, кв. "Свобода " бл.2 кв. "Свобода " бл. 2 Усвояване на средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост 100,00
Председател: Никола Маринов Йовов
управител
60 Община Поморие, гр. Поморие, ул. "Морска" бл. 8,10,12 гр. Поморие, ул. "Морска" , бл.10 Усвояване на средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост 100,00
Председател: Костадин Божинов Динев
59 Община Поморие , гр. Поморие ул. "Граф Игнатиев" №9 100,00
Председател: Дарина Красимирова Янева
58а Община Поморие, гр .Поморие, ул."Морска" №20,22,24 гр. Поморие, ул. "Морска" №20 Усвояване на средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост 100,00
Председател: Станчо Йовков Станев
управител
57 Община Поморие, ул. "Петър Берон" №10,12,14,16 гр. Поморие ул. "Петър Берон" №12 Усвояване на средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост 100,00
Председател: Христо Илиев Найденов
управител
56 Община Поморие, кв. "Свобода" бл.9 гр. Поморие, кв. "Свобода " бл,9 91,86
Председател: Славея Трайкова Кехайова
управител
55 Община Поморие, ул. "Одрин" №3 гр. Поморие, ул. "Одрин" №3 Усвояване на средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост 100,00
Председател: Галина Михайлова Георгиева
управител
54 Община Поморие, гр. Поморие, кв. "Свобода" бл.29 кв. "Свобода " бл. 29 Усвояване на средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост 98,07
Председател: Николай Маринов Апостолов
управител
53 Община Поморие, гр. Поморие , кв. "Свобода", бл.26 гр. Поморие , кв. "Свобода" бл.26 Усвояване на средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост 99,95
Председател: Наско Колев Димов
управител
52 Община Поморие, ул. "Генерал Скобелев" №6 гр. Поморие, ул. "Генерал Скобелев" №6 Усвояване на средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост 100,00
Председател: Борислав Димитров Димитров
управител
51 Община Поморие, гр. Поморие , ул. "Петър Берон" №14 гр. Поморие, ул. "Петър Берон" №14 Усвояване на средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на ЕС 100,00
Председател: Екатерина Кирилова Петрова
управител
50 Община Поморие, гр.Поморие, кв.Свобода" бл.27 гр.Поморие, кв.Свобода" бл.27 Усвояване на средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на ЕС 100,00
Председател: Костадинка Панайотова Диомова
управител
49 гр.Поморие, община Поморие, кв."Свобода" бл.10 гр.Поморие, кв."Свобода" бл.10 Усвояване на средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на ЕС 100,00
Председател: Петко Колев Георгиев
управител
48 гр.Поморие, община Поморие,ул."Солна" бл.9 гр.Поморие, "Солна" бл.9 Усвояване на средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на ЕС 84,90
Председател: Калинка Георгиева Ганева
управител
47 Община Поморие, гр.Поморие, ж.к."Свобода" бл.15 гр.Поморие, ж.к."Свобода" бл.15 Усвояване на средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост 100,00
Председател: Денка Димитрова Донева
управител
46 Община Поморие,гр.Поморие,ул."Солна"11 гр.Поморие ул."Солна" №11 Усвояване на средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост 96,31
Председател: Ростислав Симеонов Иванов
управител
52 Община Поморие, гр.Каблешково, ул."Йордан Йовков" №2 - "Нов дом" гр.Каблешково, ул."Йордан Йовков" №2 Усвояване на средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост 100,00
Председател: Десислава Божидарова Петкова
председател
51 Община Поморие,гр.Каблешково,ул."Климент Охридски" №14 гр.Каблешково,ул."Климент Охридски" №14 усвояване на средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост 100,00
Председател: Таня Иванова Ганчева
управител
1234Филтър → всички записи | Намерени са 65 записа