Досие №111 на процедура "Реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище- гр. Поморие, което включва извършване на СМР в съществуващо Рибарско пристанище - гр. Поморие."
Информация за изпълнение на договор
Открита процедура: Реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище- гр. Поморие, което включва извършване на СМР в съществуващо Рибарско пристанище - гр. Поморие. договор досие
Елисавета Копилова / 19.10.2016 11:24

1. Информация за изпълнение на договор №19/06.01.2015г. публикувано в АОП с № 738043/ 27.06.2016г.

Информация за освободените гаранции за периода от 01.01.2016 до 31.01.2016 г.
Открита процедура: Реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище- гр. Поморие, което включва извършване на СМР в съществуващо Рибарско пристанище - гр. Поморие. договор досие
Златина Йовчева Вълкова-Гедова / 03.02.2016 17:19

1. Информация за освободените гаранции за периода от 01.01.2016 до 31.01.2016 г.

Извършени плащания за периода 01.12.2015 г. до 31.12.2015
Открита процедура: Реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище- гр. Поморие, което включва извършване на СМР в съществуващо Рибарско пристанище - гр. Поморие. договор досие
Златина Йовчева Вълкова-Гедова / 12.01.2016 16:27

1. Извършени плащания за периода 01.12.2015 г. до 31.12.2015

Извършени плащания по договор за периода от 01.07.2015г. до 31.07.2015г.
Открита процедура: Реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище- гр. Поморие, което включва извършване на СМР в съществуващо Рибарско пристанище - гр. Поморие. договор досие
Елисавета Копилова / 12.08.2015 17:01

1. Извършени плащания по договор за периода от 01.07.2015г. до 31.07.2015г.

Извършени плащания по договор № Д-19/06.01.2015г. за периода от 01.03.2015г. до 31.03.2015г.
Открита процедура: Реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище- гр. Поморие, което включва извършване на СМР в съществуващо Рибарско пристанище - гр. Поморие. договор досие
Елисавета Копилова / 17.04.2015 15:51

Извършени плащания по договор № Д-19/06.01.2015г. за периода от 01.03.2015г. до 31.03.2015г.

Освободени гаранции за участие ОП-38/19.08.2014г. за периода от 01.01.2015г. до 31.01.2015г.
Открита процедура: Реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище- гр. Поморие, което включва извършване на СМР в съществуващо Рибарско пристанище - гр. Поморие. досие
Елисавета Копилова / 09.02.2015 11:55

Освободени гаранции за участие ОП-38/19.08.2014г. за периода от 01.01.2015г. до 31.01.2015г.

Освободени гаранции за периода от 01.12.2014г. до 31.12.2014г.
Открита процедура: Реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище- гр. Поморие, което включва извършване на СМР в съществуващо Рибарско пристанище - гр. Поморие. досие
Елисавета Копилова / 13.01.2015 13:34

Освободени гаранции за периода от 01.12.2014г. до 31.12.2014г.

Информация за сключен договор
Открита процедура: Реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище- гр. Поморие, което включва извършване на СМР в съществуващо Рибарско пристанище - гр. Поморие. досие
Елисавета Копилова / 13.01.2015 10:34

Информация за сключен договор

Приложения към Договор Д-19 от 06.01.2015г.
Открита процедура: Реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище- гр. Поморие, което включва извършване на СМР в съществуващо Рибарско пристанище - гр. Поморие. досие
Елисавета Копилова / 07.01.2015 11:40
Договор
Открита процедура: Реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище- гр. Поморие, което включва извършване на СМР в съществуващо Рибарско пристанище - гр. Поморие. досие
Елисавета Копилова / 07.01.2015 09:22
12Намерени са 16 записа