Досие №333 на процедура "„Възлагане на дейности по инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) и изпълнение на мерки за енергийна ефективност на обект: „Жилищен блок, град Поморие, община Поморие на ул. „Солна“ № 13“"
Договор
Договаряне без предварително обявление: досие
Мирослав Живков Динолов / 06.11.2017 15:59
Обявление за възложена поръчка
Договаряне без предварително обявление: досие
Мирослав Живков Динолов / 06.11.2017 15:58

Обявление за възложена поръчка

Решение за определяне на изпълнител
Договаряне без предварително обявление: досие
Мирослав Живков Динолов / 03.10.2017 15:35

Решение за определяне на изпълнител

Доклад
Договаряне без предварително обявление: досие
Мирослав Живков Динолов / 03.10.2017 15:34

Доклад

Електронни документи:

Доклад.pdf [2,22 МБ | PDF]
Протокол
Договаряне без предварително обявление: досие
Мирослав Живков Динолов / 03.10.2017 15:34

Протокол

Електронни документи:

Протокол.pdf [2,20 МБ | PDF]
Решение за откриване на процедура
Договаряне без предварително обявление: досие
Мирослав Живков Динолов / 21.09.2017 12:40

Решение за откриване на процедура

Намерени са 6 записа