Досие №335 на процедура "„Възлагане на дейности по инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) и изпълнение на мерки за енергийна ефективност на обект: „Жилищен блок, град Поморие, община Поморие на ул. „Морска“ № 14, 16, 18“"
Договор
Договаряне без предварително обявление: „Възлагане на дейности по инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) и изпълнение на мерки за енергийна ефективност на обект: „Жилищен блок, град Поморие, община Поморие на ул. „Морска“ № 14, 16, 18“ досие
Мирослав Живков Динолов / 06.11.2017 15:46
Обявление за възложена поръчка
Договаряне без предварително обявление: „Възлагане на дейности по инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) и изпълнение на мерки за енергийна ефективност на обект: „Жилищен блок, град Поморие, община Поморие на ул. „Морска“ № 14, 16, 18“ досие
Мирослав Живков Динолов / 06.11.2017 15:45

Обявление за възложена поръчка

Решение за определяне на изпълнител
Договаряне без предварително обявление: „Възлагане на дейности по инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) и изпълнение на мерки за енергийна ефективност на обект: „Жилищен блок, град Поморие, община Поморие на ул. „Морска“ № 14, 16, 18“ досие
Мирослав Живков Динолов / 06.10.2017 17:27

Решение за определяне на изпълнител

Доклад
Договаряне без предварително обявление: „Възлагане на дейности по инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) и изпълнение на мерки за енергийна ефективност на обект: „Жилищен блок, град Поморие, община Поморие на ул. „Морска“ № 14, 16, 18“ досие
Мирослав Живков Динолов / 06.10.2017 17:26

Доклад

Електронни документи:

Доклад.pdf [2,30 МБ | PDF]
Протокол
Договаряне без предварително обявление: „Възлагане на дейности по инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) и изпълнение на мерки за енергийна ефективност на обект: „Жилищен блок, град Поморие, община Поморие на ул. „Морска“ № 14, 16, 18“ досие
Мирослав Живков Динолов / 06.10.2017 17:26

Протокол

Електронни документи:

Протокол.pdf [2,28 МБ | PDF]
Решение за откриване на процедура
Договаряне без предварително обявление: „Възлагане на дейности по инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) и изпълнение на мерки за енергийна ефективност на обект: „Жилищен блок, град Поморие, община Поморие на ул. „Морска“ № 14, 16, 18“ досие
Мирослав Живков Динолов / 29.09.2017 15:45

Решение за откриване на процедура

Намерени са 6 записа