Досие №336 на процедура "„Провеждане на мероприятия за превантивно подготвяне, зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа извън урбанизираните територии на населените места в община Поморие за 2017/2018 г.”"
Договор
Събиране на оферти с обява: „Провеждане на мероприятия за превантивно подготвяне, зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа извън урбанизираните територии на населените места в община Поморие за 2017/2018 г.” досие
Мирослав Живков Динолов / 03.11.2017 14:46

Договор

Електронни документи:

ДоговорД-674.pdf [2,50 МБ | PDF]
Протокол
Събиране на оферти с обява: „Провеждане на мероприятия за превантивно подготвяне, зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа извън урбанизираните територии на населените места в община Поморие за 2017/2018 г.” досие
Мирослав Живков Динолов / 30.10.2017 14:43

Протокол

Електронни документи:

Протокол.pdf [435,07 KБ | PDF]
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
Събиране на оферти с обява: „Провеждане на мероприятия за превантивно подготвяне, зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа извън урбанизираните територии на населените места в община Поморие за 2017/2018 г.” досие
Мирослав Живков Динолов / 17.10.2017 17:07

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти

Документация
Събиране на оферти с обява: „Провеждане на мероприятия за превантивно подготвяне, зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа извън урбанизираните територии на населените места в община Поморие за 2017/2018 г.” досие
Мирослав Живков Динолов / 10.10.2017 12:06

Документация

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Събиране на оферти с обява: „Провеждане на мероприятия за превантивно подготвяне, зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа извън урбанизираните територии на населените места в община Поморие за 2017/2018 г.” досие
Мирослав Живков Динолов / 10.10.2017 12:05

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

Електронни документи:

Обява.pdf [232,48 KБ | PDF]
Намерени са 5 записа