Досие №337 на процедура "„Събиране и транспортиране на битови отпадъци от населените места в Община Поморие; ръчно и машинно метене и миене на улици и територии за обществено ползване на територията на населените места в Община Поморие; зимно поддържане на улици, тротоари и територии за обществено ползване в урбанизираната територия на гр.Поморие”"
Обявление за приключване на договор
Договаряне без предварително обявление: досие
Гергана Стоянова / 05.06.2018 09:55

Обявление за приключване на договор

Обявление за възложена поръчка
Договаряне без предварително обявление: досие
Мирослав Живков Динолов / 11.12.2017 11:48

Обявление за възложена поръчка

Договор
Договаряне без предварително обявление: досие
Мирослав Живков Динолов / 11.12.2017 11:38
Решение за определяне на изпълнител
Договаряне без предварително обявление: досие
Мирослав Живков Динолов / 07.11.2017 15:42

Решение за определяне на изпълнител

Електронни документи:

Решение.pdf [157,65 KБ | PDF]
Доклад
Договаряне без предварително обявление: досие
Мирослав Живков Динолов / 07.11.2017 15:41

Доклад

Електронни документи:

Доклад.pdf [1,30 МБ | PDF]
Протокол
Договаряне без предварително обявление: досие
Мирослав Живков Динолов / 07.11.2017 15:40

Протокол

Електронни документи:

Протокол.pdf [1,27 МБ | PDF]
Решение за откриване на процедура
Договаряне без предварително обявление: досие
Мирослав Живков Динолов / 01.11.2017 17:46

Решение за откриване на процедура

Електронни документи:

Решение за откриване.pdf [441,54 KБ | PDF]
Намерени са 7 записа