Досие №338 на процедура "„Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие за нуждите на Община Поморие”"
Договор
Събиране на оферти с обява: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие за нуждите на Община Поморие” досие
Жива Петкова / 19.12.2017 13:24

Договор

Електронни документи:

Договор Д-745.pdf [846,19 KБ | PDF]
Протокол
Събиране на оферти с обява: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие за нуждите на Община Поморие” досие
Мирослав Живков Динолов / 07.12.2017 13:26

Протокол

Електронни документи:

Протокол.pdf [513,87 KБ | PDF]
Информация за удължаване на срока за подаване на оферти
Събиране на оферти с обява: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие за нуждите на Община Поморие” досие
Мирослав Живков Динолов / 28.11.2017 17:15

Информация за удължаване на срока за подаване на оферти

Документация
Събиране на оферти с обява: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие за нуждите на Община Поморие” досие
Мирослав Живков Динолов / 21.11.2017 15:42

Документация

Електронни документи:

Документация.docx [228,72 KБ | DOCX]
Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Събиране на оферти с обява: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие за нуждите на Община Поморие” досие
Мирослав Живков Динолов / 21.11.2017 15:42

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

Електронни документи:

Обява.pdf [158,63 KБ | PDF]
Намерени са 5 записа