Досие №339 на процедура "„Избор на изпълнител за извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Поморие по обособени позиции за период от дванадесет месеца”"
Договор по Обособена позиция 4
Събиране на оферти с обява: досие
Жива Петкова / 19.12.2017 11:51

договор

Електронни документи:

договор Д-742 ОП4.pdf [1,00 МБ | PDF]
Договор по Обособена позиция 2
Събиране на оферти с обява: досие
Жива Петкова / 19.12.2017 11:50

договор

Електронни документи:

договор Д-740 ОП2.pdf [1,06 МБ | PDF]
Договор по Обособена позиция 3
Събиране на оферти с обява: досие
Жива Петкова / 19.12.2017 11:50

договор

Електронни документи:

договор Д-741 ОП3.pdf [1,11 МБ | PDF]
Договор по Обособена позиция 1
Събиране на оферти с обява: досие
Жива Петкова / 19.12.2017 11:49

договор

Електронни документи:

договор Д-739 ОП1.pdf [1,09 МБ | PDF]
Протокол
Събиране на оферти с обява: досие
Мирослав Живков Динолов / 11.12.2017 11:43

Протокол

Електронни документи:

Протокол.pdf [1,01 МБ | PDF]
Информация за удължаване на срока за подаване на оферти
Събиране на оферти с обява: досие
Мирослав Живков Динолов / 28.11.2017 17:16

Информация за удължаване на срока за подаване на оферти

Разяснение
Събиране на оферти с обява: досие
Ивайло Денев / 23.11.2017 11:58

Разяснение

Електронни документи:

Разяснение.pdf [69,48 KБ | PDF]
Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Събиране на оферти с обява: досие
Мирослав Живков Динолов / 21.11.2017 15:58

„Избор на изпълнител за извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Поморие по обособени позиции за период от дванадесет месеца”

Електронни документи:

Обява.pdf [308,41 KБ | PDF]
Намерени са 9 записа