Досие №340 на процедура "„Доставка на горивни материали(бензиново гориво, газ(пропан-бутан) и дизелово гориво) чрез системи на зареждане при безналично плащане за автомобилите на Община Поморие (включително следните ВРБ - Кметство Каблешково; ОП "ОГСС"; ОП "СО";ОП "СУОИ" ;ОП "БКС"; ДГ „Детелина” – Поморие; ДГ „Радост” – Каблешково и ДГ „Детски Свят” – Гълъбец) за срок от 3 три години”"
Обявление за възложена поръчка
Договаряне без предварително обявление: досие
Мирослав Живков Динолов / 10.01.2018 13:19

Обявление за възложена поръчка

Договор
Договаряне без предварително обявление: досие
Мирослав Живков Динолов / 10.01.2018 13:18

Договор

Електронни документи:

Договор горива.pdf [347,38 KБ | PDF]
Решение за откриване на процедура
Договаряне без предварително обявление: досие
Ивайло Денев / 24.11.2017 12:50

Решение за откриване на процедура

Намерени са 3 записа