Досие №393 на процедура "Изпълнение на СМР по проект "Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Поморие" - II етап: „Западен предпазен мол от профил 1 до профил 5“"
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Открита процедура: Изпълнение на СМР по проект "Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Поморие" - II етап: „Западен предпазен мол от профил 1 до профил 5“ досие
Гергана Любчева Стоянова / 22.03.2022 17:00

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Обявление за възложена поръчка
Открита процедура: Изпълнение на СМР по проект "Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Поморие" - II етап: „Западен предпазен мол от профил 1 до профил 5“ досие
Мирослав Живков Динолов / 30.10.2020 12:16

Обявление за възложена поръчка

Договор за възлагане на обществена поръчка
Открита процедура: Изпълнение на СМР по проект "Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Поморие" - II етап: „Западен предпазен мол от профил 1 до профил 5“ досие
Мирослав Живков Динолов / 30.10.2020 12:15
Решение за определяне на изпълнител
Открита процедура: Изпълнение на СМР по проект "Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Поморие" - II етап: „Западен предпазен мол от профил 1 до профил 5“ досие
Гергана Любчева Стоянова / 23.04.2020 15:51

Решение за определяне на изпълнител

Доклад
Открита процедура: Изпълнение на СМР по проект "Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Поморие" - II етап: „Западен предпазен мол от профил 1 до профил 5“ досие
Гергана Любчева Стоянова / 23.04.2020 15:50
Протокол
Открита процедура: Изпълнение на СМР по проект "Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Поморие" - II етап: „Западен предпазен мол от профил 1 до профил 5“ досие
Гергана Любчева Стоянова / 23.04.2020 15:48
Решение за определяне на изпълнител
Открита процедура: Изпълнение на СМР по проект "Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Поморие" - II етап: „Западен предпазен мол от профил 1 до профил 5“ досие
Гергана Любчева Стоянова / 09.07.2019 16:39

Решение за определяне на изпълнител

Доклад
Открита процедура: Изпълнение на СМР по проект "Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Поморие" - II етап: „Западен предпазен мол от профил 1 до профил 5“ досие
Гергана Любчева Стоянова / 09.07.2019 16:38
Протокол №3
Открита процедура: Изпълнение на СМР по проект "Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Поморие" - II етап: „Западен предпазен мол от профил 1 до профил 5“ досие
Гергана Любчева Стоянова / 09.07.2019 16:36
Протокол №2
Открита процедура: Изпълнение на СМР по проект "Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Поморие" - II етап: „Западен предпазен мол от профил 1 до профил 5“ досие
Гергана Любчева Стоянова / 09.07.2019 16:35
12Намерени са 16 записа