Досие №414 на процедура "Извършване на доставка на хранителни продукти за нуждите на Общинско предприятие „Социално обслужване” – Поморие по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Хляб и хлебни изделия Обособена позиция № 2: Мляко и млечни изделия Обособена позиция № 3: Плодове и зеленчуци /консерви/ Обособена позиция № 4: Месо и месни продукти Обособена позиция № 5: Пресни плодове и зеленчуци Обособена позиция № 6: Зеленчуци /замразени/ Обособена позиция № 7: Други хранителни стоки"
Договор по обособена позиция №7
Открита процедура: Извършване на доставка на хранителни продукти за нуждите на Общинско предприятие „Социално обслужване” – Поморие по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Хляб и хлебни изделия Обособена позиция № 2: Мляко и млечни изделия Обособена позиция № 3: Плодове и зеленчуци /консерви/ Обособена позиция № 4: Месо и месни продукти Обособена позиция № 5: Пресни плодове и зеленчуци Обособена позиция № 6: Зеленчуци /замразени/ Обособена позиция № 7: Други хранителни стоки досие
Гергана Стоянова / 17.02.2020 10:36

Договор по обособена позиция №7

Договор по обособена позиция №6
Открита процедура: Извършване на доставка на хранителни продукти за нуждите на Общинско предприятие „Социално обслужване” – Поморие по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Хляб и хлебни изделия Обособена позиция № 2: Мляко и млечни изделия Обособена позиция № 3: Плодове и зеленчуци /консерви/ Обособена позиция № 4: Месо и месни продукти Обособена позиция № 5: Пресни плодове и зеленчуци Обособена позиция № 6: Зеленчуци /замразени/ Обособена позиция № 7: Други хранителни стоки досие
Гергана Стоянова / 17.02.2020 10:33

Договор по обособена позиция №6

Договор по обособена позиция №4
Открита процедура: Извършване на доставка на хранителни продукти за нуждите на Общинско предприятие „Социално обслужване” – Поморие по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Хляб и хлебни изделия Обособена позиция № 2: Мляко и млечни изделия Обособена позиция № 3: Плодове и зеленчуци /консерви/ Обособена позиция № 4: Месо и месни продукти Обособена позиция № 5: Пресни плодове и зеленчуци Обособена позиция № 6: Зеленчуци /замразени/ Обособена позиция № 7: Други хранителни стоки досие
Гергана Стоянова / 17.02.2020 10:32

Договор по обособена позиция №4

Договор по обособена позиция №3
Открита процедура: Извършване на доставка на хранителни продукти за нуждите на Общинско предприятие „Социално обслужване” – Поморие по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Хляб и хлебни изделия Обособена позиция № 2: Мляко и млечни изделия Обособена позиция № 3: Плодове и зеленчуци /консерви/ Обособена позиция № 4: Месо и месни продукти Обособена позиция № 5: Пресни плодове и зеленчуци Обособена позиция № 6: Зеленчуци /замразени/ Обособена позиция № 7: Други хранителни стоки досие
Гергана Стоянова / 17.02.2020 10:31

Договор по обособена позиция №3

Договор по обособена позиция №2
Открита процедура: Извършване на доставка на хранителни продукти за нуждите на Общинско предприятие „Социално обслужване” – Поморие по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Хляб и хлебни изделия Обособена позиция № 2: Мляко и млечни изделия Обособена позиция № 3: Плодове и зеленчуци /консерви/ Обособена позиция № 4: Месо и месни продукти Обособена позиция № 5: Пресни плодове и зеленчуци Обособена позиция № 6: Зеленчуци /замразени/ Обособена позиция № 7: Други хранителни стоки досие
Гергана Стоянова / 17.02.2020 10:30

Договор по обособена позиция №2

Договор по обособена позиция №1
Открита процедура: Извършване на доставка на хранителни продукти за нуждите на Общинско предприятие „Социално обслужване” – Поморие по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Хляб и хлебни изделия Обособена позиция № 2: Мляко и млечни изделия Обособена позиция № 3: Плодове и зеленчуци /консерви/ Обособена позиция № 4: Месо и месни продукти Обособена позиция № 5: Пресни плодове и зеленчуци Обособена позиция № 6: Зеленчуци /замразени/ Обособена позиция № 7: Други хранителни стоки досие
Гергана Стоянова / 17.02.2020 10:29

Договор по обособена позиция №1

Обявление за възложена поръчка
Открита процедура: Извършване на доставка на хранителни продукти за нуждите на Общинско предприятие „Социално обслужване” – Поморие по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Хляб и хлебни изделия Обособена позиция № 2: Мляко и млечни изделия Обособена позиция № 3: Плодове и зеленчуци /консерви/ Обособена позиция № 4: Месо и месни продукти Обособена позиция № 5: Пресни плодове и зеленчуци Обособена позиция № 6: Зеленчуци /замразени/ Обособена позиция № 7: Други хранителни стоки досие
Гергана Стоянова / 17.02.2020 10:28

Обявление за възложена поръчка

Обявление за прекратяване на обособена позиция №5
Открита процедура: Извършване на доставка на хранителни продукти за нуждите на Общинско предприятие „Социално обслужване” – Поморие по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Хляб и хлебни изделия Обособена позиция № 2: Мляко и млечни изделия Обособена позиция № 3: Плодове и зеленчуци /консерви/ Обособена позиция № 4: Месо и месни продукти Обособена позиция № 5: Пресни плодове и зеленчуци Обособена позиция № 6: Зеленчуци /замразени/ Обособена позиция № 7: Други хранителни стоки досие
Гергана Стоянова / 17.02.2020 10:27

Обявление за прекратяване на обособена позиция №5

Решение за определяне на изпълнител
Открита процедура: Извършване на доставка на хранителни продукти за нуждите на Общинско предприятие „Социално обслужване” – Поморие по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Хляб и хлебни изделия Обособена позиция № 2: Мляко и млечни изделия Обособена позиция № 3: Плодове и зеленчуци /консерви/ Обособена позиция № 4: Месо и месни продукти Обособена позиция № 5: Пресни плодове и зеленчуци Обособена позиция № 6: Зеленчуци /замразени/ Обособена позиция № 7: Други хранителни стоки досие
Гергана Стоянова / 27.11.2019 14:54

Решение за определяне на изпълнител

Доклад за работата на комисията
Открита процедура: Извършване на доставка на хранителни продукти за нуждите на Общинско предприятие „Социално обслужване” – Поморие по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Хляб и хлебни изделия Обособена позиция № 2: Мляко и млечни изделия Обособена позиция № 3: Плодове и зеленчуци /консерви/ Обособена позиция № 4: Месо и месни продукти Обособена позиция № 5: Пресни плодове и зеленчуци Обособена позиция № 6: Зеленчуци /замразени/ Обособена позиция № 7: Други хранителни стоки досие
Гергана Стоянова / 27.11.2019 14:53

Доклад за работата на комисията

12Намерени са 17 записа