Досие №420 на процедура "“Специализиран превоз на деца и ученици до детски градини и учебни заведения на територията на община Поморие през учебната 2019/2020 г., по обособени позиции“: Обособена позиция №1: Превоз на деца от ДГ „Сребърно звънче” с.Страцин, ДГ „Радост” – гр. Каблешково и ученици от ОУ „Христо Ботев” с. Бата, ОУ „Отец Паисий” с. Страцин и ОУ „Св. Паисий Хилендарски” гр. Каблешково; Обособена позиция №2: „Превоз на ученици от ПГТ „Алеко Константинов“ гр. Поморие и СУ „Иван Вазов” гр. Поморие;""
Обявление за пректаряване на поръчка
Публично състезание: “Специализиран превоз на деца и ученици до детски градини и учебни заведения на територията на община Поморие през учебната 2019/2020 г., по обособени позиции“: Обособена позиция №1: Превоз на деца от ДГ „Сребърно звънче” с.Страцин, ДГ „Радост” – гр. Каблешково и ученици от ОУ „Христо Ботев” с. Бата, ОУ „Отец Паисий” с. Страцин и ОУ „Св. Паисий Хилендарски” гр. Каблешково; Обособена позиция №2: „Превоз на ученици от ПГТ „Алеко Константинов“ гр. Поморие и СУ „Иван Вазов” гр. Поморие;" досие
Гергана Любчева Стоянова / 13.09.2019 13:10

Обявление за пректаряване на поръчка

Решение за прекратяване на процедура
Публично състезание: “Специализиран превоз на деца и ученици до детски градини и учебни заведения на територията на община Поморие през учебната 2019/2020 г., по обособени позиции“: Обособена позиция №1: Превоз на деца от ДГ „Сребърно звънче” с.Страцин, ДГ „Радост” – гр. Каблешково и ученици от ОУ „Христо Ботев” с. Бата, ОУ „Отец Паисий” с. Страцин и ОУ „Св. Паисий Хилендарски” гр. Каблешково; Обособена позиция №2: „Превоз на ученици от ПГТ „Алеко Константинов“ гр. Поморие и СУ „Иван Вазов” гр. Поморие;" досие
Гергана Любчева Стоянова / 26.08.2019 09:55

Решение за прекратяване на процедура

Документация за участие
Публично състезание: “Специализиран превоз на деца и ученици до детски градини и учебни заведения на територията на община Поморие през учебната 2019/2020 г., по обособени позиции“: Обособена позиция №1: Превоз на деца от ДГ „Сребърно звънче” с.Страцин, ДГ „Радост” – гр. Каблешково и ученици от ОУ „Христо Ботев” с. Бата, ОУ „Отец Паисий” с. Страцин и ОУ „Св. Паисий Хилендарски” гр. Каблешково; Обособена позиция №2: „Превоз на ученици от ПГТ „Алеко Константинов“ гр. Поморие и СУ „Иван Вазов” гр. Поморие;" досие
Гергана Любчева Стоянова / 01.08.2019 17:02
Обявление за поръчка
Публично състезание: “Специализиран превоз на деца и ученици до детски градини и учебни заведения на територията на община Поморие през учебната 2019/2020 г., по обособени позиции“: Обособена позиция №1: Превоз на деца от ДГ „Сребърно звънче” с.Страцин, ДГ „Радост” – гр. Каблешково и ученици от ОУ „Христо Ботев” с. Бата, ОУ „Отец Паисий” с. Страцин и ОУ „Св. Паисий Хилендарски” гр. Каблешково; Обособена позиция №2: „Превоз на ученици от ПГТ „Алеко Константинов“ гр. Поморие и СУ „Иван Вазов” гр. Поморие;" досие
Гергана Любчева Стоянова / 01.08.2019 17:01

Обявление за поръчка

Решение за откриване на процедура
Публично състезание: “Специализиран превоз на деца и ученици до детски градини и учебни заведения на територията на община Поморие през учебната 2019/2020 г., по обособени позиции“: Обособена позиция №1: Превоз на деца от ДГ „Сребърно звънче” с.Страцин, ДГ „Радост” – гр. Каблешково и ученици от ОУ „Христо Ботев” с. Бата, ОУ „Отец Паисий” с. Страцин и ОУ „Св. Паисий Хилендарски” гр. Каблешково; Обособена позиция №2: „Превоз на ученици от ПГТ „Алеко Константинов“ гр. Поморие и СУ „Иван Вазов” гр. Поморие;" досие
Гергана Любчева Стоянова / 01.08.2019 17:00

Решение за откриване на процедура

Намерени са 5 записа