Досие №463 на процедура "„Изграждане, текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на община Поморие”"
Разяснение по реда на чл.33, ал.1 от ЗОП
Открита процедура: „Изграждане, текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на община Поморие” досие
Гергана Стоянова / 04.05.2020 13:36

Разяснение по реда на чл.33, ал.1 от ЗОП

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
Открита процедура: „Изграждане, текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на община Поморие” досие
Гергана Стоянова / 27.04.2020 11:56

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Обявление за поръчка
Открита процедура: „Изграждане, текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на община Поморие” досие
Гергана Стоянова / 06.04.2020 11:02

Обявление за поръчка

Решение за откриване на процедура
Открита процедура: „Изграждане, текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на община Поморие” досие
Гергана Стоянова / 06.04.2020 11:01

Решение за откриване на процедура

Намерени са 5 записа