Досие №463 на процедура "„Изграждане, текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на община Поморие”"
Договор
Открита процедура: „Изграждане, текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на община Поморие” досие
Гергана Любчева Стоянова / 17.06.2021 14:46
Обявление за възложена поръчка
Открита процедура: „Изграждане, текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на община Поморие” досие
Гергана Любчева Стоянова / 17.06.2021 14:44

Обявление за възложена поръчка

Решение за определяне на изпълнител
Открита процедура: „Изграждане, текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на община Поморие” досие
Гергана Любчева Стоянова / 10.11.2020 16:20

Решение за определяне на изпълнител

Доклад от работата на комисията
Открита процедура: „Изграждане, текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на община Поморие” досие
Гергана Любчева Стоянова / 10.11.2020 16:19

Доклад от работата на комисията

Протокол №3
Открита процедура: „Изграждане, текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на община Поморие” досие
Гергана Любчева Стоянова / 10.11.2020 16:18
Протокол №2
Открита процедура: „Изграждане, текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на община Поморие” досие
Гергана Любчева Стоянова / 10.11.2020 16:17
Съобщение за отваряне на ценови оферти
Открита процедура: „Изграждане, текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на община Поморие” досие
Гергана Любчева Стоянова / 27.10.2020 14:07

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Протокол №1
Открита процедура: „Изграждане, текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на община Поморие” досие
Гергана Любчева Стоянова / 29.09.2020 15:23
Разяснение по реда на чл.33, ал.1 от ЗОП
Открита процедура: „Изграждане, текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на община Поморие” досие
Гергана Любчева Стоянова / 04.05.2020 13:36

Разяснение по реда на чл.33, ал.1 от ЗОП

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
Открита процедура: „Изграждане, текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на община Поморие” досие
Гергана Любчева Стоянова / 27.04.2020 11:56

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

12Намерени са 13 записа