Досие №467 на процедура "„Изпълнение на строителни и монтажни работи за проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие”"
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Открита процедура: „Изпълнение на строителни и монтажни работи за проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие” досие
Гергана Любчева Стоянова / 17.02.2023 11:30

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договор
Открита процедура: „Изпълнение на строителни и монтажни работи за проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие” досие
Гергана Любчева Стоянова / 14.01.2021 12:18
Обявление за възложена поръчка
Открита процедура: „Изпълнение на строителни и монтажни работи за проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие” досие
Гергана Любчева Стоянова / 14.01.2021 12:17

Обявление за възложена поръчка

Доклад от работата на комисията
Открита процедура: „Изпълнение на строителни и монтажни работи за проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие” досие
Гергана Любчева Стоянова / 28.10.2020 16:35

Доклад от работата на комисията

Решение за определяне на изпълнител
Открита процедура: „Изпълнение на строителни и монтажни работи за проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие” досие
Гергана Любчева Стоянова / 28.10.2020 16:35

Решение за определяне на изпълнител

Протокол №3
Открита процедура: „Изпълнение на строителни и монтажни работи за проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие” досие
Гергана Любчева Стоянова / 28.10.2020 16:34
Протокол №2
Открита процедура: „Изпълнение на строителни и монтажни работи за проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие” досие
Гергана Любчева Стоянова / 28.10.2020 16:33
Съобщение за отваряне на ценови оферти
Открита процедура: „Изпълнение на строителни и монтажни работи за проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие” досие
Гергана Любчева Стоянова / 14.10.2020 16:57

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Протокол №1
Открита процедура: „Изпълнение на строителни и монтажни работи за проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие” досие
Гергана Любчева Стоянова / 10.09.2020 16:00
Разяснения по реда на чл. 33, ал. 1 от ЗОП
Открита процедура: „Изпълнение на строителни и монтажни работи за проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие” досие
Гергана Любчева Стоянова / 01.06.2020 16:47

Разяснения по реда на чл. 33, ал. 1 от ЗОП

12Намерени са 14 записа