Досие №468 на процедура "„Определяне на изпълнител за извършване на дейности по ремонт и поддържане на пътища и улици на територията на Община Поморие по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Улици в гр. Поморие и общински път №BGS1142- гр. Поморие Обособена позиция № 2: Улици в гр. Ахелой, с. Порой, с. Гълъбец, с. Горица, с. Медово, с. Бата, с. Страцин, с. Косовец, с. Белодол, с. Козичино, с. Лъка, с. Александрово, гр. Каблешково, с. Каменар, с. Дъбник, с. Габерово Обособена позиция № 3: Общински пътища извън урбанизираните територии /път №BGS1140 с. Белодол - с. Бата; път №BGS1141 гр. Ахелой - с. Тънково; път №BGS1143 с. Козичино; път №BGS1144 с. Порой - с. Гълъбец - с. Горица; път №BGS1145 с. Медово - с. Бата - с. Страцин; път №BGS1146 с. Александрово; път №BGS1147 с. Страцин - с. Косовец; път №BGS1148 с. Дъбник - с. Габерово; път №BGS1149 с. Каменар - гр. Поморие”"
Обявление за възложена поръчка
Открита процедура: „Определяне на изпълнител за извършване на дейности по ремонт и поддържане на пътища и улици на територията на Община Поморие по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Улици в гр. Поморие и общински път №BGS1142- гр. Поморие Обособена позиция № 2: Улици в гр. Ахелой, с. Порой, с. Гълъбец, с. Горица, с. Медово, с. Бата, с. Страцин, с. Косовец, с. Белодол, с. Козичино, с. Лъка, с. Александрово, гр. Каблешково, с. Каменар, с. Дъбник, с. Габерово Обособена позиция № 3: Общински пътища извън урбанизираните територии /път №BGS1140 с. Белодол - с. Бата; път №BGS1141 гр. Ахелой - с. Тънково; път №BGS1143 с. Козичино; път №BGS1144 с. Порой - с. Гълъбец - с. Горица; път №BGS1145 с. Медово - с. Бата - с. Страцин; път №BGS1146 с. Александрово; път №BGS1147 с. Страцин - с. Косовец; път №BGS1148 с. Дъбник - с. Габерово; път №BGS1149 с. Каменар - гр. Поморие” досие
Мирослав Живков Динолов / 29.07.2021 12:27

Обявление за възложена поръчка

Договор за възлагане на обществена поръчка по Обособена позиция №3
Открита процедура: „Определяне на изпълнител за извършване на дейности по ремонт и поддържане на пътища и улици на територията на Община Поморие по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Улици в гр. Поморие и общински път №BGS1142- гр. Поморие Обособена позиция № 2: Улици в гр. Ахелой, с. Порой, с. Гълъбец, с. Горица, с. Медово, с. Бата, с. Страцин, с. Косовец, с. Белодол, с. Козичино, с. Лъка, с. Александрово, гр. Каблешково, с. Каменар, с. Дъбник, с. Габерово Обособена позиция № 3: Общински пътища извън урбанизираните територии /път №BGS1140 с. Белодол - с. Бата; път №BGS1141 гр. Ахелой - с. Тънково; път №BGS1143 с. Козичино; път №BGS1144 с. Порой - с. Гълъбец - с. Горица; път №BGS1145 с. Медово - с. Бата - с. Страцин; път №BGS1146 с. Александрово; път №BGS1147 с. Страцин - с. Косовец; път №BGS1148 с. Дъбник - с. Габерово; път №BGS1149 с. Каменар - гр. Поморие” досие
Мирослав Живков Динолов / 29.07.2021 12:26

Договор за възлагане на обществена поръчка по Обособена позиция №3

Договор за възлагане на обществена поръчка по Обособена позиция №2
Открита процедура: „Определяне на изпълнител за извършване на дейности по ремонт и поддържане на пътища и улици на територията на Община Поморие по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Улици в гр. Поморие и общински път №BGS1142- гр. Поморие Обособена позиция № 2: Улици в гр. Ахелой, с. Порой, с. Гълъбец, с. Горица, с. Медово, с. Бата, с. Страцин, с. Косовец, с. Белодол, с. Козичино, с. Лъка, с. Александрово, гр. Каблешково, с. Каменар, с. Дъбник, с. Габерово Обособена позиция № 3: Общински пътища извън урбанизираните територии /път №BGS1140 с. Белодол - с. Бата; път №BGS1141 гр. Ахелой - с. Тънково; път №BGS1143 с. Козичино; път №BGS1144 с. Порой - с. Гълъбец - с. Горица; път №BGS1145 с. Медово - с. Бата - с. Страцин; път №BGS1146 с. Александрово; път №BGS1147 с. Страцин - с. Косовец; път №BGS1148 с. Дъбник - с. Габерово; път №BGS1149 с. Каменар - гр. Поморие” досие
Мирослав Живков Динолов / 29.07.2021 12:25
Договор за възлагане на обществена поръчка по Обособена позиция №1
Открита процедура: „Определяне на изпълнител за извършване на дейности по ремонт и поддържане на пътища и улици на територията на Община Поморие по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Улици в гр. Поморие и общински път №BGS1142- гр. Поморие Обособена позиция № 2: Улици в гр. Ахелой, с. Порой, с. Гълъбец, с. Горица, с. Медово, с. Бата, с. Страцин, с. Косовец, с. Белодол, с. Козичино, с. Лъка, с. Александрово, гр. Каблешково, с. Каменар, с. Дъбник, с. Габерово Обособена позиция № 3: Общински пътища извън урбанизираните територии /път №BGS1140 с. Белодол - с. Бата; път №BGS1141 гр. Ахелой - с. Тънково; път №BGS1143 с. Козичино; път №BGS1144 с. Порой - с. Гълъбец - с. Горица; път №BGS1145 с. Медово - с. Бата - с. Страцин; път №BGS1146 с. Александрово; път №BGS1147 с. Страцин - с. Косовец; път №BGS1148 с. Дъбник - с. Габерово; път №BGS1149 с. Каменар - гр. Поморие” досие
Мирослав Живков Динолов / 29.07.2021 12:24

Договор за възлагане на обществена поръчка по Обособена позиция №1

Решение Р-16/15.04.2021 г.
Открита процедура: „Определяне на изпълнител за извършване на дейности по ремонт и поддържане на пътища и улици на територията на Община Поморие по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Улици в гр. Поморие и общински път №BGS1142- гр. Поморие Обособена позиция № 2: Улици в гр. Ахелой, с. Порой, с. Гълъбец, с. Горица, с. Медово, с. Бата, с. Страцин, с. Косовец, с. Белодол, с. Козичино, с. Лъка, с. Александрово, гр. Каблешково, с. Каменар, с. Дъбник, с. Габерово Обособена позиция № 3: Общински пътища извън урбанизираните територии /път №BGS1140 с. Белодол - с. Бата; път №BGS1141 гр. Ахелой - с. Тънково; път №BGS1143 с. Козичино; път №BGS1144 с. Порой - с. Гълъбец - с. Горица; път №BGS1145 с. Медово - с. Бата - с. Страцин; път №BGS1146 с. Александрово; път №BGS1147 с. Страцин - с. Косовец; път №BGS1148 с. Дъбник - с. Габерово; път №BGS1149 с. Каменар - гр. Поморие” досие
Галя Стефанова Георгиева-Атанасова / 16.04.2021 15:45

Решение Р-16/15.04.2021 г.

Доклад
Открита процедура: „Определяне на изпълнител за извършване на дейности по ремонт и поддържане на пътища и улици на територията на Община Поморие по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Улици в гр. Поморие и общински път №BGS1142- гр. Поморие Обособена позиция № 2: Улици в гр. Ахелой, с. Порой, с. Гълъбец, с. Горица, с. Медово, с. Бата, с. Страцин, с. Косовец, с. Белодол, с. Козичино, с. Лъка, с. Александрово, гр. Каблешково, с. Каменар, с. Дъбник, с. Габерово Обособена позиция № 3: Общински пътища извън урбанизираните територии /път №BGS1140 с. Белодол - с. Бата; път №BGS1141 гр. Ахелой - с. Тънково; път №BGS1143 с. Козичино; път №BGS1144 с. Порой - с. Гълъбец - с. Горица; път №BGS1145 с. Медово - с. Бата - с. Страцин; път №BGS1146 с. Александрово; път №BGS1147 с. Страцин - с. Косовец; път №BGS1148 с. Дъбник - с. Габерово; път №BGS1149 с. Каменар - гр. Поморие” досие
Галя Стефанова Георгиева-Атанасова / 16.04.2021 15:43
Протокол №3
Открита процедура: „Определяне на изпълнител за извършване на дейности по ремонт и поддържане на пътища и улици на територията на Община Поморие по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Улици в гр. Поморие и общински път №BGS1142- гр. Поморие Обособена позиция № 2: Улици в гр. Ахелой, с. Порой, с. Гълъбец, с. Горица, с. Медово, с. Бата, с. Страцин, с. Косовец, с. Белодол, с. Козичино, с. Лъка, с. Александрово, гр. Каблешково, с. Каменар, с. Дъбник, с. Габерово Обособена позиция № 3: Общински пътища извън урбанизираните територии /път №BGS1140 с. Белодол - с. Бата; път №BGS1141 гр. Ахелой - с. Тънково; път №BGS1143 с. Козичино; път №BGS1144 с. Порой - с. Гълъбец - с. Горица; път №BGS1145 с. Медово - с. Бата - с. Страцин; път №BGS1146 с. Александрово; път №BGS1147 с. Страцин - с. Косовец; път №BGS1148 с. Дъбник - с. Габерово; път №BGS1149 с. Каменар - гр. Поморие” досие
Галя Стефанова Георгиева-Атанасова / 16.04.2021 15:42
Протокол №2
Открита процедура: „Определяне на изпълнител за извършване на дейности по ремонт и поддържане на пътища и улици на територията на Община Поморие по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Улици в гр. Поморие и общински път №BGS1142- гр. Поморие Обособена позиция № 2: Улици в гр. Ахелой, с. Порой, с. Гълъбец, с. Горица, с. Медово, с. Бата, с. Страцин, с. Косовец, с. Белодол, с. Козичино, с. Лъка, с. Александрово, гр. Каблешково, с. Каменар, с. Дъбник, с. Габерово Обособена позиция № 3: Общински пътища извън урбанизираните територии /път №BGS1140 с. Белодол - с. Бата; път №BGS1141 гр. Ахелой - с. Тънково; път №BGS1143 с. Козичино; път №BGS1144 с. Порой - с. Гълъбец - с. Горица; път №BGS1145 с. Медово - с. Бата - с. Страцин; път №BGS1146 с. Александрово; път №BGS1147 с. Страцин - с. Косовец; път №BGS1148 с. Дъбник - с. Габерово; път №BGS1149 с. Каменар - гр. Поморие” досие
Галя Стефанова Георгиева-Атанасова / 16.04.2021 15:41
Съобщение за отваряне на ценови оферти
Открита процедура: „Определяне на изпълнител за извършване на дейности по ремонт и поддържане на пътища и улици на територията на Община Поморие по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Улици в гр. Поморие и общински път №BGS1142- гр. Поморие Обособена позиция № 2: Улици в гр. Ахелой, с. Порой, с. Гълъбец, с. Горица, с. Медово, с. Бата, с. Страцин, с. Косовец, с. Белодол, с. Козичино, с. Лъка, с. Александрово, гр. Каблешково, с. Каменар, с. Дъбник, с. Габерово Обособена позиция № 3: Общински пътища извън урбанизираните територии /път №BGS1140 с. Белодол - с. Бата; път №BGS1141 гр. Ахелой - с. Тънково; път №BGS1143 с. Козичино; път №BGS1144 с. Порой - с. Гълъбец - с. Горица; път №BGS1145 с. Медово - с. Бата - с. Страцин; път №BGS1146 с. Александрово; път №BGS1147 с. Страцин - с. Косовец; път №BGS1148 с. Дъбник - с. Габерово; път №BGS1149 с. Каменар - гр. Поморие” досие
Гергана Любчева Стоянова / 07.04.2021 15:53

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Протокол №1
Открита процедура: „Определяне на изпълнител за извършване на дейности по ремонт и поддържане на пътища и улици на територията на Община Поморие по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Улици в гр. Поморие и общински път №BGS1142- гр. Поморие Обособена позиция № 2: Улици в гр. Ахелой, с. Порой, с. Гълъбец, с. Горица, с. Медово, с. Бата, с. Страцин, с. Косовец, с. Белодол, с. Козичино, с. Лъка, с. Александрово, гр. Каблешково, с. Каменар, с. Дъбник, с. Габерово Обособена позиция № 3: Общински пътища извън урбанизираните територии /път №BGS1140 с. Белодол - с. Бата; път №BGS1141 гр. Ахелой - с. Тънково; път №BGS1143 с. Козичино; път №BGS1144 с. Порой - с. Гълъбец - с. Горица; път №BGS1145 с. Медово - с. Бата - с. Страцин; път №BGS1146 с. Александрово; път №BGS1147 с. Страцин - с. Косовец; път №BGS1148 с. Дъбник - с. Габерово; път №BGS1149 с. Каменар - гр. Поморие” досие
Гергана Любчева Стоянова / 14.10.2020 15:11
12Намерени са 14 записа